ABABIL

ababil

  • Visi ABABIL

Membentuk masyarakat Islam yang berpegang teguh kepada aqidah yang sahih lagi benar.

  • Misi ABABIL

Menentang segala jenis serangan pemikiran yang berpotensi merosakkan aqidah umat Islam serta mendidik masyarakat dalam memahami Islam dari sudut pandangan alam yang sahih lagi benar.

  • Objektif
  1. Menentang kesesatan pemikiran yang dibawa oleh individu atau perkumpulan yang boleh merosakkan pegangan aqidah umat Islam sama ada bertujuan sebegitu ataupun tidak.
  2. Menyediakan ruang pendidikan kepada masyarakat dalam memahami isu-isu semasa yang berkait dengan aqidah dan syari‘at Islam dalam membentuk kefahaman yang sahih lagi jelas.
  3. Menjadi kayu ukur dan pemerhati kepada badan-badan pertubuhan Islam yang lain dalam meletakkan aqidah sebagai perkara utama yang wajib dipelihara daripada segala jenis serangan terutama dari sudut pemikiran.

%d bloggers like this: